Ratema mediearkiv

Hantera skärvätskor rätt


Skärvätskor kan orsaka hudirritation, allergier och överkänslighet. Oavsett hur försiktig du eller dina anställda är finns risken att ni exponeras eller kommer i direkt kontakt med skärvätskan.

Det är då viktigt att exponeringsyta och exponeringstid blir så liten som möjligt.

Därför är det viktigt att ni har genomtänkta rutiner och förebyggande åtgärder för hur ni tar hand om era händer och hud; användning av lämplig skyddsutrustning på arbetsplatsen samt för hantering av skärvätskor. Tvätta alltid händerna noggrant och smörj in händerna med hudsalva. Använd även med fördel skyddskräm som bildar ett barriärskikt mellan hand och skärvätska. Skyddskrämen minskar eventuell exponering.

 OBS! Blir du allergisk eller överkänslig finns risken att du aldrig blir kvitt problemen!

Följande försiktighetsrutiner bör implementeras:

 • Undvik så gott det går att ha direkt kontakt med skärvätskan
 • Använd arbetskläder som tål oljor
 • Bär alltid ögonskydd om det finns risk för stänk
 • Se till att maskinerna är väl inkapslade
 • Se till att arbetsplatsen har god och rätt ventilation!
 • Se till att det inte är undertryck i lokalen
 • Installera utsug för oljedimma och oljeångor på maskinerna
 • Ge utbildning i hudvård. Kan erhållas från Lahega Kemi
 • Applicera en skyddande barriärkräm på händer och armar flera gånger per dag. Vid arbete med oljor ska krämen vara vattenlöslig, medan den ska vara oljelöslig vid arbete med vattenbaserade produkter och oljeemulsioner.
 • Använd enbart neutrala tvålar
 • Tvätta inte oljiga händer i skärvätskan!
 • Torka händerna med rena och mjuka pappershanddukar
 • Byt omgående kläder som blivit nedsmutsade av skärvätska
 • Se till att säkerhetsföreskrifter (säkerhetsdatablad) finns nära till hands
 • Undvik att använda skärvätskor som innehåller nitrit, klor eller dietanolaminer
 • Följ de lokala säkerhetsanvisningarna
 • Tänk på brandrisken vid bearbetning av magnesium och magnesiumlegeringar
 • Använd absorptionsmaterial (granulat) vid spill av skärvätska eller olja på golvet