Ratema mediearkiv

Skärvätskans funktioner


På Lahega har vi ett stort urval av skärvätskor. För att du ska få bästa kostnadseffektivitet och kvalitet måste du välja en skärvätska anpassad till din applikation.

De primära funktionerna en skärvätska har är att:

  • Kyla ned bearbetningsprocessen, det vill säga leda bort överskottsvärme från verktyg och material
  • Minska friktionen mellan skärverktyget och det material som bearbetas
  • Transportera bort spån och partiklar från skärzonen

Sekundära funktioner inkluderar:

  • Förhindra korrosion i maskinen och på de komponenter som bearbetas
  • Motverka skumbildning
  • Motverka dimbildning i lokalen 

Utöver nämnda funktioner bör skärvätskan också ha god emulgerbarhet, vara motståndskraftig mot mikroorganismer samt vara skonsam mot användaren, för att förhindra eksem eller andningsbesvär.